ระบบข่าวประชาสัมพันธ์-สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประมาณราคา การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณค่า K และการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [16 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 81 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประมาณราคา การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณค่า K และการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562
ยืนตรงเคารพธงชาติ โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 64 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญธรรม บรรเทาพิษ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติหน้าเสาธง ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกัน
เปิดโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [11 กรกฎาคม 2560] เปิดอ่าน 241 ครั้ง
เช้าวันนี้เวลา 09.00 น.(30 พฤษภาคม 2560) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูอำเภอเมืองหนองบัวลำภ
อบรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [11 กรกฎาคม 2560] เปิดอ่าน 117 ครั้ง
เช้าวันนี้เวลา 09.30 น.(29 พฤษภาคม 25860) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายชูชาติ พุทธลา ปฏิบัิหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงา
เราจงร่วมใจกัน ยืนตรงเคารพธงชาติ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [11 กรกฎาคม 2560] เปิดอ่าน 80 ครั้ง
ธงชาติและเพลงชาติไทย ...เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย...เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ...ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย... "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1425 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 (Thailand’s Education Leader Symposiam 2017-TELS 2017) โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [07 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 92 ครั้ง
แจ้งการใช้เอกสารประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [06 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 108 ครั้ง
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [06 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
ยกเลิกประกาศรายละเอียดประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้าย โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [06 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 67 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2017" โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [03 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [03 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 144 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน พ.ศ. 2560 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้่าราชการครูฯ ตำแหนงครูผู้ช่วย โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [28 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 517 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้่าราชการครูฯ ตำแหนงครูผู้ช้วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน พ.ศ. 2560 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [27 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 427 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร "สิ้นเชื่อข้าราชการบำนาญ" โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [27 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 88 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ปี พ.ศ.2560 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [23 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 2170 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 1288 รายการ
สำหรับผู้ประกาศข่าว
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
15
57
1,282
1,927
17,268
12,983
เริ่มนับ 05/04/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 5 คน
ไอพี ไอพี 23.20.86.177

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th