ระบบข่าวประชาสัมพันธ์-สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประมาณราคา การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณค่า K และการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [16 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 245 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประมาณราคา การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณค่า K และการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562
ยืนตรงเคารพธงชาติ โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 137 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญธรรม บรรเทาพิษ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติหน้าเสาธง ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกัน
เปิดโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [11 กรกฎาคม 2560] เปิดอ่าน 284 ครั้ง
เช้าวันนี้เวลา 09.00 น.(30 พฤษภาคม 2560) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูอำเภอเมืองหนองบัวลำภ
อบรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [11 กรกฎาคม 2560] เปิดอ่าน 146 ครั้ง
เช้าวันนี้เวลา 09.30 น.(29 พฤษภาคม 25860) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายชูชาติ พุทธลา ปฏิบัิหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงา
เราจงร่วมใจกัน ยืนตรงเคารพธงชาติ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [11 กรกฎาคม 2560] เปิดอ่าน 117 ครั้ง
ธงชาติและเพลงชาติไทย ...เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย...เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ...ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย... "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1425 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อชุดพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2557 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [12 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 620 ครั้ง
เชิญร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2557 เข้าร่วมประกวด โดย: กลุ่มอำนวยการ [12 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 648 ครั้ง
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 4 ขั้นที่ 1 โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [12 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 388 ครั้ง
ร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" โดย: กลุ่มอำนวยการ [12 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 680 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด ครั้งที่ 2 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [09 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 872 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพิ่ื่อปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [07 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 440 ครั้ง
แก้ไขประกาศสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [05 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 440 ครั้ง
ชะลอการสรรหาบุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ทุกตำแหน่ง โดย: [05 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 417 ครั้ง
การเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [05 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 380 ครั้ง
ให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกกรอกข้อมูล ตัวชี้วัด ICT รายงานผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จให้เขตทราบเพื่อ สพป.นภ.1 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [05 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 611 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1161 ถึง 1170 จากทั้งหมด 1316 รายการ
สำหรับผู้ประกาศข่าว
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
15
64
977
1,707
20,457
12,983
เริ่มนับ 05/04/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 3 คน
ไอพี ไอพี 54.82.81.154

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th