ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ โดย: กลุ่มอำนวยการ [13 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 1014 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง พบปะแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะผู้บริหารภายในศูนย์เครือข่ายฯ
หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพสภากาแฟ โดย: กลุ่มอำนวยการ [18 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 598 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำโดย นายภัญญู ภูริศรี รอง ผอ.สพป.นภ.1 พร้อมข้าราชการทุกคนในสำนักงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2556 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่า
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [17 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 839 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.นภ.1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นภ.1 ทุกท่านและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1421 ถึง 1423 จากทั้งหมด 1423 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ด่วนที่สุด การรายงานผลการนำขบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"สู่สถานศึกษา โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [08 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 536 ครั้ง
แบบฟอร์มต่างๆ งานทะเบียนประวัติ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [08 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 336 ครั้ง
การตรวจสอบป้ายกิจกรรม หละหนังสือราชการต่างๆ โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 149 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกประกันสังคม คลินิกโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 64 ครั้ง
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [07 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 83 ครั้ง
บัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชาการคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [07 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 698 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [06 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 1191 ครั้ง
การประชุมทางไกล เรื่อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างประสบการณ์อาชีพ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [06 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 64 ครั้ง
การประชุมทางไกล เรื่อง "การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [05 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 264 ครั้ง
ด่วนที่สุด!!!ขอเชิญร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอรเรนเรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกล DLTV โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [04 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 179 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1265 รายการ