การทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online

ตามที่ สพป.นภ. เขต ๑ ให้โรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา แจ้งรายชื่อข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) มาให้ทราบเพื่อเข้ารับการประเมินปฏิบัติการใช้ระบบทดสอบประเมินครูผู้สอน

ตามที่ สพป.นภ. เขต ๑ ให้โรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา แจ้งรายชื่อข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์       
         ช่วงชั้นที่ ๑ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) มาเพื่อนำรายชื่อเข้ารับการประเมินปฏิบัติการใช้ระบบทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๑ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online ให้ สพฐ.ทราบและทำการทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น สพฐ. แจ้งว่า ขอเลื่อนวันทำการทดสอบออกไปจนกว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูในจังหวัดต่าง ๆ แล้วเสร็จ
สพป.นภ. เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  ม.๑ - ม.๓ ทราบและให้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่จะต้องเข้าสอบว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งงานพัฒนาบุคลากร (นางสาวปราณี  วสุเทพ โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๓๗๕๙ ) ทราบโดยด่วน เพื่อจะนำรายละเอียดของผู้จะเข้าสอบเข้าระบบเข้าระบบ TEPE Oline สำหรับวันที่จะทำการทดสอบจะแจ้งใหเทราบภายหลัง

  ไฟล์ประกอบ
บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูผู้สอนวิทย์/คณิต
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 14 เมษายน 2560 เปิดอ่าน: 176 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.149   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แจ้งแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เรื่อง ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ในกรณีทำไม่ครบ 100 % [30 เมษายน 2560] [อ่าน 59 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ [28 เมษายน 2560] [อ่าน 249 ครั้ง]
คำชี้แจงและขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2559 [27 เมษายน 2560] [อ่าน 251 ครั้ง]
การจัดทำสัญญาจ้างนักการภารโรง งบวิกฤต ครั้งที่ 2 [26 เมษายน 2560] [อ่าน 174 ครั้ง]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [26 เมษายน 2560] [อ่าน 138 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th