การทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online

ตามที่ สพป.นภ. เขต ๑ ให้โรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา แจ้งรายชื่อข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) มาให้ทราบเพื่อเข้ารับการประเมินปฏิบัติการใช้ระบบทดสอบประเมินครูผู้สอน

ตามที่ สพป.นภ. เขต ๑ ให้โรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา แจ้งรายชื่อข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์       
         ช่วงชั้นที่ ๑ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) มาเพื่อนำรายชื่อเข้ารับการประเมินปฏิบัติการใช้ระบบทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๑ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online ให้ สพฐ.ทราบและทำการทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น สพฐ. แจ้งว่า ขอเลื่อนวันทำการทดสอบออกไปจนกว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูในจังหวัดต่าง ๆ แล้วเสร็จ
สพป.นภ. เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  ม.๑ - ม.๓ ทราบและให้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่จะต้องเข้าสอบว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งงานพัฒนาบุคลากร (นางสาวปราณี  วสุเทพ โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๓๗๕๙ ) ทราบโดยด่วน เพื่อจะนำรายละเอียดของผู้จะเข้าสอบเข้าระบบเข้าระบบ TEPE Oline สำหรับวันที่จะทำการทดสอบจะแจ้งใหเทราบภายหลัง

  ไฟล์ประกอบ
บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูผู้สอนวิทย์/คณิต
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 14 เมษายน 2560 เปิดอ่าน: 225 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.149   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รอบรู้ ทันภัย Cyber [23 สิงหาคม 2560] [อ่าน 55 ครั้ง]
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม [22 สิงหาคม 2560] [อ่าน 107 ครั้ง]
ด่วนที่สุด!!!! เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1986 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 310 ครั้ง]
ทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 272 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 [11 สิงหาคม 2560] [อ่าน 195 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th