การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online

ด้วย สพฐ. กำลังดำเนินกาวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online จึงขอให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าไปตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามตำแห

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำลังดำเนินกาวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online                  จึงขอให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในหน่วยงาน    ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าไปตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ เว็บไซต์ WWW.sk3.go.th/tepe ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐                

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครู ทุกตำแหน่ง  พนักงานราชการและอัตราจ้างทุกตำแหน่งในโรงเรียนทราบและเข้าไปตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เว็บไซต์ WWW.sk3.go.th/tepe ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วรายงาน ให้ งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริการงานบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  ทราบ ภายในวันที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

  ไฟล์ประกอบ
แบบรายงาน
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 19 เมษายน 2560 เปิดอ่าน: 2617 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.14   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แจ้งแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เรื่อง ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ในกรณีทำไม่ครบ 100 % [30 เมษายน 2560] [อ่าน 59 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ [28 เมษายน 2560] [อ่าน 249 ครั้ง]
คำชี้แจงและขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2559 [27 เมษายน 2560] [อ่าน 251 ครั้ง]
การจัดทำสัญญาจ้างนักการภารโรง งบวิกฤต ครั้งที่ 2 [26 เมษายน 2560] [อ่าน 174 ครั้ง]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [26 เมษายน 2560] [อ่าน 138 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th