การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online

ด้วย สพฐ. กำลังดำเนินกาวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online จึงขอให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าไปตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามตำแห

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำลังดำเนินกาวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online                  จึงขอให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในหน่วยงาน    ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าไปตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ เว็บไซต์ WWW.sk3.go.th/tepe ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐                

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครู ทุกตำแหน่ง  พนักงานราชการและอัตราจ้างทุกตำแหน่งในโรงเรียนทราบและเข้าไปตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เว็บไซต์ WWW.sk3.go.th/tepe ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วรายงาน ให้ งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริการงานบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  ทราบ ภายในวันที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

  ไฟล์ประกอบ
แบบรายงาน
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 19 เมษายน 2560 เปิดอ่าน: 3529 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.14   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รอบรู้ ทันภัย Cyber [23 สิงหาคม 2560] [อ่าน 55 ครั้ง]
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม [22 สิงหาคม 2560] [อ่าน 107 ครั้ง]
ด่วนที่สุด!!!! เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1986 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 310 ครั้ง]
ทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 272 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 [11 สิงหาคม 2560] [อ่าน 195 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th