การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online

ด้วย สพฐ. กำลังดำเนินกาวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online จึงขอให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าไปตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามตำแห

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำลังดำเนินกาวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online                  จึงขอให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในหน่วยงาน    ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าไปตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ เว็บไซต์ WWW.sk3.go.th/tepe ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐                

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครู ทุกตำแหน่ง  พนักงานราชการและอัตราจ้างทุกตำแหน่งในโรงเรียนทราบและเข้าไปตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เว็บไซต์ WWW.sk3.go.th/tepe ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วรายงาน ให้ งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริการงานบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  ทราบ ภายในวันที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

  ไฟล์ประกอบ
แบบรายงาน
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 19 เมษายน 2560 เปิดอ่าน: 3757 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.14   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด *** ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [13 ธันวาคม 2560] [อ่าน 427 ครั้ง]
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 [06 ธันวาคม 2560] [อ่าน 69 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [06 ธันวาคม 2560] [อ่าน 60 ครั้ง]
เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทอรนิกส์ (e-market) เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 [01 ธันวาคม 2560] [อ่าน 133 ครั้ง]
การซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) [01 ธันวาคม 2560] [อ่าน 70 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th