ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียและประชาคมโลก

สพฐ.แจ้งว่า สำนักปลัดกระทรสงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียและประชาคมโลก (CBSEL)

สพฐ.แจ้งว่า สำนักปลัดกระทรสงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียและประชาคมโลก (CBSEL) รายละเอียดดูไฟล์แนบ หากประสงค์เข้ารับการอบรมส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาถึงงานพัฒนาบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เพื่อเสนอ ผอ.เขต ลงนาม และจัดส่งเอกสารถึงสถาบันพัฒนาครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ทันตามกำหนด

  ไฟล์ประกอบ
โครงการพัฒนาสมรรถนะCBSEL
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 06 กรกฎาคม 2560 เปิดอ่าน: 400 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด การรายงานผลการนำขบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"สู่สถานศึกษา [08 กันยายน 2560] [อ่าน 536 ครั้ง]
แบบฟอร์มต่างๆ งานทะเบียนประวัติ [08 กันยายน 2560] [อ่าน 336 ครั้ง]
การตรวจสอบป้ายกิจกรรม หละหนังสือราชการต่างๆ [08 กันยายน 2560] [อ่าน 149 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกประกันสังคม คลินิกโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม [08 กันยายน 2560] [อ่าน 64 ครั้ง]
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 [07 กันยายน 2560] [อ่าน 83 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th