การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกาาทางไดลผ่านดาวเทียม DLTV

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

       เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งไว้และเพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานของโรงเรียนจึงให้โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป (นักเรียนตั้งแต่ 121 คน ขึ้นไป) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) กรอกแบบสอบถาม พร้อมทั้งนำข้อมูลกรอกลงในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์หรือห้องนิเทศออนไลน์ ศน.ปิยะพร ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และส่งแบบสอบถามกลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560       

 

1.รายงานออนไลน์แบบสอบถามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  DLIT (นักเรียนตั้งแต่ 121 คน ขึ้นไป)

 ## ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่กรอกแบบสอบถาม DLIT เรียบร้อยแล้ว   

 

2.รายงานออนไลน์แบบสอบถามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV(นักเรียนไม่เกิน 120 คน) 

  ##ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่กรอกแบบสอบถาม DLTV เรียบร้อยแล้ว

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือราชการ
** แบบสอบถาม DLIT 2560 (นักเรียนตั้งแต่ 121 คน ขึ้นไป)
** แบบสอบถาม DLTV 2560 (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560 เปิดอ่าน: 690 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 180.180.36.19   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด การรายงานผลการนำขบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"สู่สถานศึกษา [08 กันยายน 2560] [อ่าน 489 ครั้ง]
แบบฟอร์มต่างๆ งานทะเบียนประวัติ [08 กันยายน 2560] [อ่าน 303 ครั้ง]
การตรวจสอบป้ายกิจกรรม หละหนังสือราชการต่างๆ [08 กันยายน 2560] [อ่าน 138 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกประกันสังคม คลินิกโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม [08 กันยายน 2560] [อ่าน 59 ครั้ง]
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 [07 กันยายน 2560] [อ่าน 81 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th