การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกาาทางไดลผ่านดาวเทียม DLTV

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

       เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งไว้และเพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานของโรงเรียนจึงให้โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป (นักเรียนตั้งแต่ 121 คน ขึ้นไป) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) กรอกแบบสอบถาม พร้อมทั้งนำข้อมูลกรอกลงในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์หรือห้องนิเทศออนไลน์ ศน.ปิยะพร ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และส่งแบบสอบถามกลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560       

 

1.รายงานออนไลน์แบบสอบถามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  DLIT (นักเรียนตั้งแต่ 121 คน ขึ้นไป)

 ## ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่กรอกแบบสอบถาม DLIT เรียบร้อยแล้ว   

 

2.รายงานออนไลน์แบบสอบถามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV(นักเรียนไม่เกิน 120 คน) 

  ##ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่กรอกแบบสอบถาม DLTV เรียบร้อยแล้ว

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือราชการ
** แบบสอบถาม DLIT 2560 (นักเรียนตั้งแต่ 121 คน ขึ้นไป)
** แบบสอบถาม DLTV 2560 (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560 เปิดอ่าน: 544 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 180.180.36.19   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศด่วน!!!เรื่อง การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ [25 กรกฎาคม 2560] [อ่าน 45 ครั้ง]
ด่วน!!!การประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย [25 กรกฎาคม 2560] [อ่าน 17 ครั้ง]
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ขอเชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบทาง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ตอน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต [24 กรกฎาคม 2560] [อ่าน 156 ครั้ง]
ประกาศด่วน!!!ให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับสถานศึกษา ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 [18 กรกฎาคม 2560] [อ่าน 693 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ประกวดค้รหาแนวคิด วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดขยะ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 1 [18 กรกฎาคม 2560] [อ่าน 39 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th