ประกาศด่วน!!!เรื่อง การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

                ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล  ผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้อบรมให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนปลายทางไปแล้วนั้น เนื่องจากโรงเรียนปลายทางบางแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและได้รับอัตรากำลังครูบรรจุใหม่เพิ่มเติม   ซึ่งยังไม่ได้มีการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับ ผู้บริหาร/ครุบรรจุใหม่และครูโรงเรียนในโครงการทุกคน ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และผ่านทางอินเตอร์เน็ต 5 ช่องทาง เริ่มการอบรม 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้      

                   1. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

                   2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)

                   3. www.obectv.tv

                   4. www.youtube.com/OBECTVONLINE

                   5. http://facebook.com/ OBECTVONLINE

                   โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบได้ที่ http://202.29.172.63/dltv  หลังจากผ่านการอบรมแล้วผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ  หากผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)                

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือราชการ
คู่มือการอบรม
กำหนดการ
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ DLTV อ้างอิงข้อมูล ปีการศึกษา 2557
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   เมื่อวันที่ : 25 กรกฎาคม 2560 เปิดอ่าน: 8669 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 49.229.42.25   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รอบรู้ ทันภัย Cyber [23 สิงหาคม 2560] [อ่าน 55 ครั้ง]
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม [22 สิงหาคม 2560] [อ่าน 107 ครั้ง]
ด่วนที่สุด!!!! เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1986 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 310 ครั้ง]
ทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 272 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 [11 สิงหาคม 2560] [อ่าน 195 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th