ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราห์สำรวจข้อมูลข้าราชการครูสายผู้สอนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560

ด้วย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนทุกโรงสำรวจข้อมูลตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งงานพัฒนาบุคลากร (ชั้น 3) สพป.นภ.เขต 1 ภายในวันที่ 3 ส.ค.2560 เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรายงาน สพฐ.(เนื่องจาก ระบบการรายงานของ สพฐ.ยังไม่สมบูรณ์ สพป.นภ. เขต 1

ด้วย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนทุกโรงสำรวจข้อมูลตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งงานพัฒนาบุคลากร (ชั้น 3) สพป.นภ.เขต 1 ภายในวันที่ 3 ส.ค.2560 เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรายงาน สพฐ.(เนื่องจาก ระบบการรายงานของ สพฐ.ยังไม่สมบูรณ์ สพป.นภ. เขต 1 ไม่สามารถดูจำนวนคนที่ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรของแต่ละโรงย้อนหลังได้ ดูได้แต่เฉพาะยอดเงินรวมที่ใช้ในแต่โรงเรียนเท่านั้น) การรายงานข้อมูลขอความกรุณาส่งเป็น PAPER เพื่อความชัดเจนของเนื้อหาในแบบสำรวจ และสะดวกในการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

 

  ไฟล์ประกอบ
ข้อมูลแบบสำรวจ มี 2 หน้า
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 01 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน: 378 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 1.47.193.244   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รอบรู้ ทันภัย Cyber [23 สิงหาคม 2560] [อ่าน 55 ครั้ง]
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม [22 สิงหาคม 2560] [อ่าน 107 ครั้ง]
ด่วนที่สุด!!!! เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1986 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 310 ครั้ง]
ทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 272 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 [11 สิงหาคม 2560] [อ่าน 195 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th