ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนทุกโรงสำรวจข้อมูลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ ปีงบประมาณ 2560

ตามที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนทุกโรงสำรวจข้อมูลตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งงานพัฒนาบุคลากร (ชั้น 3) สพป.นภ.เขต 1 ภายในวันที่ 3 ส.ค.2560 เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรายงาน สพฐ. นั้น ปรากฎว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลให้ทราบ จำนวน

ตามที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนทุกโรงสำรวจข้อมูลตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งงานพัฒนาบุคลากร (ชั้น 3) สพป.นภ.เขต 1 ภายในวันที่ 3 ส.ค.2560 เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรายงาน สพฐ. นั้น ปรากฎว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลให้ทราบ จำนวน 93 โรง ดังรายชื่อในไฟล์ที่แนบ ฉะนั้นจึงขอความกรุณาให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล ให้รายงานข้อมูลให้งานพัฒนาบุคลากร สพป.นภ. เขต 1ทราบภายเวลา 10.00 น.ของวันที่ 7 ส.ค. 2560 อนึ่ง สำหรับโรงเรียนใดรายงานมาแล้ว แต่มีข้าราชการครูลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรมเพิ่มขึ้น ขอให้รายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ทราบภายเวลา 10.00 น.ของวันที่ 7 ส.ค. 2560 ด้วยค่ะ

  ไฟล์ประกอบ
รายชื่อโรงเรียน/แบบสำรวจ
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 06 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน: 232 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รอบรู้ ทันภัย Cyber [23 สิงหาคม 2560] [อ่าน 54 ครั้ง]
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม [22 สิงหาคม 2560] [อ่าน 106 ครั้ง]
ด่วนที่สุด!!!! เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1986 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 309 ครั้ง]
ทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 272 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 [11 สิงหาคม 2560] [อ่าน 195 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th