ด่วนที่สุด!!!ขอเชิญร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอรเรนเรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกล DLTV

ขอเชิญร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอรเรนเรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกล DLTV และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านด่าวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านทาง 3 ช่องทาง 1

ขอเชิญร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอรเรนเรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกล DLTV และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านด่าวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านทาง 3 ช่องทาง
1.www.obectv.tv
2.www.youtube.com/obectvonline
3.www.facebook.com/obectvonline
และให้โรงเรียนขนาดเล็กประเมินตนเองตามแบบบนเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv2/  โดย รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ รหัส SMIS 8 หลัก

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือราชการ
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   เมื่อวันที่ : 04 กันยายน 2560 เปิดอ่าน: 173 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด การรายงานผลการนำขบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"สู่สถานศึกษา [08 กันยายน 2560] [อ่าน 489 ครั้ง]
แบบฟอร์มต่างๆ งานทะเบียนประวัติ [08 กันยายน 2560] [อ่าน 303 ครั้ง]
การตรวจสอบป้ายกิจกรรม หละหนังสือราชการต่างๆ [08 กันยายน 2560] [อ่าน 138 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกประกันสังคม คลินิกโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม [08 กันยายน 2560] [อ่าน 59 ครั้ง]
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 [07 กันยายน 2560] [อ่าน 81 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th