ด่วนที่สุด!!!ขอเชิญร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอรเรนเรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกล DLTV

ขอเชิญร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอรเรนเรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกล DLTV และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านด่าวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านทาง 3 ช่องทาง 1

ขอเชิญร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอรเรนเรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกล DLTV และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านด่าวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านทาง 3 ช่องทาง
1.www.obectv.tv
2.www.youtube.com/obectvonline
3.www.facebook.com/obectvonline
และให้โรงเรียนขนาดเล็กประเมินตนเองตามแบบบนเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv2/  โดย รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ รหัส SMIS 8 หลัก

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือราชการ
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   เมื่อวันที่ : 04 กันยายน 2560 เปิดอ่าน: 202 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [23 พฤศจิกายน 2560] [อ่าน 148 ครั้ง]
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงจอดรถ(ปรับปรุงเป็นห้องเก็บพัสดุ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [23 พฤศจิกายน 2560] [อ่าน 29 ครั้ง]
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2560 [23 พฤศจิกายน 2560] [อ่าน 88 ครั้ง]
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [21 พฤศจิกายน 2560] [อ่าน 130 ครั้ง]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อการพัฒนาองค์กร (กระทรวงศึกษาธิการ) [21 พฤศจิกายน 2560] [อ่าน 1735 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th