ด่วนที่สุด การรายงานผลการนำขบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"สู่สถานศึกษา

ตามที่ สพป.นภ.เขต 1 ได้จัดอบรมขบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษา ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดไปแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2560 และให้รายงานผลการนำขบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"สู่สถานศึกษา ให้สพป.นภ. เขต 1 ทุกวันที่ 20 ของเดือนโดยจัดทำเป็นรูป

ตามที่ สพป.นภ.เขต 1 ได้จัดอบรมขบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษา ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดไปแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2560 และให้รายงานผลการนำขบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"สู่สถานศึกษา ให้สพป.นภ. เขต 1 ทุกวันที่ 20 ของเดือนโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม นั้น ปรากฏว่ามีโรงเรียนจำนวนมากยังไม่้รายงานให้ สพป.นภ. เขต 1 ทราบเป็นปัจจุบัน ดังรายชื่อในไฟส์ที่ส่งมาพร้อมนี้ ฉะนั้นให้โรงเรียนทุกโรง ดำเนินการรายงานข้อมูลเป็นรูปเล่ม ภายในวันที่ 11 ก.ย. 2560 เป็นอย่างช้า

  ไฟล์ประกอบ
รายชื่อโรงเรียนทั้ง 3 อำเภอ ที่ยังไม่รายงาน
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 08 กันยายน 2560 เปิดอ่าน: 488 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด การรายงานผลการนำขบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"สู่สถานศึกษา [08 กันยายน 2560] [อ่าน 488 ครั้ง]
แบบฟอร์มต่างๆ งานทะเบียนประวัติ [08 กันยายน 2560] [อ่าน 302 ครั้ง]
การตรวจสอบป้ายกิจกรรม หละหนังสือราชการต่างๆ [08 กันยายน 2560] [อ่าน 137 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกประกันสังคม คลินิกโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม [08 กันยายน 2560] [อ่าน 58 ครั้ง]
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 [07 กันยายน 2560] [อ่าน 80 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th