การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงดังกล่าวในวัน เวลา ดังกล่าว ณ สถานที่โรงเรียนเห็นควร และให้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุคใช้ประกอบการชี้แจงเพื่อทดลองระบบ ทั้งนี้ สามารถรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Tele Conference ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน 3 ช่องทาง คือ

                    1. http://www.obectv.tv

                    2. https://www.youtube.com/obectvonline

                    3. https://www.facebook.com/obectvonline

          โรงเรียนสามารถศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนยากจนล่วงหน้าจากแหล่งรวบรวมข้อมูลโดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://cct.thaieduforall.org/fyi.aspx ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการดำเนินงานและวีดีทัศน์สอนการใช้งาน

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือแจ้ง
กำนดการ
   ส่งข่าวโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1)   เมื่อวันที่ : 03 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน: 198 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 182.93.168.173   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด *** ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [13 ธันวาคม 2560] [อ่าน 427 ครั้ง]
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 [06 ธันวาคม 2560] [อ่าน 69 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [06 ธันวาคม 2560] [อ่าน 60 ครั้ง]
เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทอรนิกส์ (e-market) เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 [01 ธันวาคม 2560] [อ่าน 133 ครั้ง]
การซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) [01 ธันวาคม 2560] [อ่าน 70 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th