ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นดังนี้

                   1. ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2560  เวลา 24.00 น.

                   2. ให้ admin โรงเรียนแจ้งสาเหตุนักเรียนที่ไม่ได้รับคัดกรองและสาเหตุการเปลี่ยนสถานะของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 24.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือแจ้งโรงเรียน
หนังสือแจ้งจาก สพฐ.
บัญชีสรุปผลการคัดกรอง
   ส่งข่าวโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1)   เมื่อวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน: 296 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 182.93.168.174   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด *** ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [13 ธันวาคม 2560] [อ่าน 427 ครั้ง]
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 [06 ธันวาคม 2560] [อ่าน 69 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [06 ธันวาคม 2560] [อ่าน 60 ครั้ง]
เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทอรนิกส์ (e-market) เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 [01 ธันวาคม 2560] [อ่าน 133 ครั้ง]
การซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) [01 ธันวาคม 2560] [อ่าน 70 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th