ข่าวกิจกรรมสำหรับโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโอเนต เต็ม 100 คะแนน โดย: หนองบัววิทยายน [28 มีนาคม 2559] เปิดอ่าน 247 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง เด็กหญิงทักษพร นันทพรสิริพงศ์ คะแนนคณิตศาสตร์ โอเนต เต็ม 100 เด็กหญิงปรัชญวดี ยืดยาว คะแนนภาษาอังกฤษ เต็ม 100 และนักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน ทุกคน คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น และ สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(วันที่สอง) โดย: หนองบัววิทยายน [26 มีนาคม 2559] เปิดอ่าน 162 ครั้ง
วันที่ 25 มีนาคม 2559 วันที่สองของการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูโรงเรียนหนองบัววิทยายนที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโร
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย: หนองบัววิทยายน [24 มีนาคม 2559] เปิดอ่าน 136 ครั้ง
วันที่ 24 มีนาคม 2559 นายสุพจน์ กุหลาบมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน เปิดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2559
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย: หนองบัววิทยายน [24 มีนาคม 2559] เปิดอ่าน 66 ครั้ง
ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 โรงเรียนหนองบัววิทยายน จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด จำนวน 52 คน
ทดสอบการอ่าน-การเขียนนักเรียนชั้น ป.1-6 ประจำเดือนมีนาคม โดย: หนองบัววิทยายน [11 มีนาคม 2559] เปิดอ่าน 131 ครั้ง
ทดสอบการอ่าน-การเขียนนักเรียนชั้น ป.1-6 ประจำเดือนมีนาคม
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 71 ถึง 72 จากทั้งหมด 72 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับโรงเรียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม โดย: บ้านศรีสุขนาล้อม [17 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย: บ้านค้อ [14 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียบ้านทรายงาม โดย: บ้านทรายงาม [09 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 68 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย: หนองบัววิทยายน [30 สิงหาคม 2560] เปิดอ่าน 307 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย: หนองบัววิทยายน [28 สิงหาคม 2560] เปิดอ่าน 101 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ) โดย: หนองบัววิทยายน [21 สิงหาคม 2560] เปิดอ่าน 179 ครั้ง
QR Code กลุ่ม ICT สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [25 กรกฎาคม 2560] เปิดอ่าน 178 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) โดย: หนองบัววิทยายน [28 มิถุนายน 2560] เปิดอ่าน 119 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดย: บ้านสำราญสุข [28 มิถุนายน 2560] เปิดอ่าน 212 ครั้ง
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูจ้างสอน สาขาวิชาปฐมวัย โดย: บ้านสำราญสุข [28 มิถุนายน 2560] เปิดอ่าน 99 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 88 รายการ